Free shipping on orders over 500 kr.
0

No products in the cart.

Terms and conditions

1. PARTENE

Selger er Sweet Garden
 
office@sweetgardennorway.com, og betegnes i det følgende som selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen
 

2. Betaling 

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den ble bestilt.

Kjøperen kan velge å betale med Vipps.

3.Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varer.
Ved spørsmål angående levering av varer som er bestilt, bes kjøperen om å ta direkte kontakt.
 

4. Avbestilling ⁄ endring

Bestillingen er bindende og kan ikke endres eller avbestilles i etterkant.
 

5. Angrerett

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe.
I følge Angrerettloven § 22, 
Angreretten gjelder ikke avtaler om levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato (for eksempel enkelte mat- og drikke varer)
Force majeur
Er Sweet Garden forhindret fra å levere varen som følge av omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll er Sweet Garden fritatt for alt annet ansvar enn å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.
 
 

6. Mangel ved varen-kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Våre varer er ferskvarer og klager vedørende kvalitet og levering må rapporteres så raskt som mulig, senest innen 24 timer etter mottakelsen av varene.
 

7. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 6. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.
 

8. Personvern

Sweet Garden behandler all informasjon konfidensielt. Kjøperens kontaktdetaljer gis ikke til tredjepart hvis det ikke er relevant for å fullføre tjenesten.
Top